Janiye Ahad Raza Mir Shadi Kab Kar Rahe Hein aur kis se ?
>