Nida Yasir Ne Sara Khan aur Junaid Khan Ko Pathar Ki Moorat kyun kaha?

Nida Yasir Ne Sara Khan aur Junaid Khan Ko Pathar Ki Moorat kyun kaha?

...